• Suarez: CLB cuối cùng của Inter Miami

    Luis Suarez nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với La Mesa: “Inter Miami là câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy.
    Suarez nói: “Inter Miami là câu lạc bộ cuối cùng của tôi, gia đình tôi biết tất cả. Tôi đã ấn định một ngày rõ ràng, chỉ rằng đây là bước đi cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của tôi”.
    “Tôi đã sẵn sàng cho rào cản cuối cùng này, nhưng lần cuối cùng chắc chắn chỉ là” Cuối cùng, tôi muốn có một cuộc sống chất lượng cho chính mình.”
    Suarez chuyển đến Inter Miami vào ngày 1/1/2024, kết thúc hợp đồng vào ngày 31/6/2024.