• Todd Boehly sẽ từ chức chủ tịch Chelsea vào năm 2027

    Todd Boehly sẽ từ chức chủ tịch Chelsea vào năm 2027. Theo công bố của Daily Mail ngày hôm nay.
    Trên thực tế, Chelsea thuộc sở hữu của hai cổ đông lớn là Tập đoàn Todd Boehly và Clearlake Capital. Giữa hai cổ đông, Clearlake Capital, cổ đông lớn nhất, muốn thay đổi thành phần quản lý câu lạc bộ.
    Vì vậy, cứ 5 năm một lần, các cổ đông có thể quyết định bầu chủ tịch câu lạc bộ mới theo các nguồn tin trên, nhiều người quyết định phế truất Boehly vì ông bị nhiều người ủng hộ chỉ trích, hài lòng với chỉ đạo của lãnh đạo.
    Tuy nhiên, Boehly có thể có cơ hội trở lại cương vị chủ tịch Chelsea nếu tiếp tục sở hữu danh hiệu Stocks in the Blues.

    Chelsea hiện đứng thứ 11 tại Premier League với 39 điểm, trong khi Arsenal hơn 64 điểm.